Yazım Kuralları

Genel İlkeler

Araştırmalarınızı Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’ın yazım ve yayın kurallarına uygun bir şekilde sisteme yüklemelisiniz.

 1. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Ulusal/Uluslararası hakemli bir dergi olup yayın yeri ESOGÜ İlahiyat Fakültesi, Odunpazarı/Eskişehir - Türkiye’dir. Yılda 2 (iki) defa yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlayabilir.
 2. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi,  yayın hayatını İlahiyat alanıyla irtibatlı olan; Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Dil, Edebiyat, Lehçeler, Halk Bilimi, Tarih, Coğrafya, İletişim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sosyal Hizmet, Turizm, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Eğitim Bilimleri, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi vb. alanlarıyla ilgili bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tez, kitap vb. tanıtım yazıları gibi akademik sosyal çalışmaları yayınlayan bilimsel, hakemli bir dergidir. Dergimizde bu alanlar dışındaki çalışmalar yayın kurulunun onayı haricinde yayına kabul edilememektedir.
 3. Bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazılarının dergi sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazı hakem sürecine gönderilir.
 4. Yazarlar, makaleyi dergi sistemine yükledikleri andan itibaren makalenin telif hakkından feragat etmeyi ve Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’ne devretmeyi kabul ederler. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisine gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup, Yayın süreci bitmeden başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarına aittir. Editöryel ekip yazı üzerinde gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Yazılar yayınlandıktan sonra yazar, kaynak göstermek kaydıyla yeniden düzenleyip yayınlayabilir, başka yerlerde paylaşabilir.
 5. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak gerektiği takdirde yayın kurulunun onayı dâhilinde diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.
 6. Makalenin başında en az 150 en fazla 500 kelimeden oluşan Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract), 3-5-7 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Keywords), Beş madde ile çalışmanın öne çıkan yönlerine; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Yazılar kaynakça hariç en fazla on sayfa olmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar hakem sürecini tamamlasalar bile yayımlanmazlar.
 7. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar hakem sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör kurulu tarafından eklenecektir.
 8. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde makale sisteme yazar tarafından yüklendikten sonra aşağıdaki süreçler gerçekleşmektedir: Yüklenen makale editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluk kontrolü yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra yazı önce yabancı dil ve yazım kontrol hakemlerine/editörlerine yönlendirilmektedir. Bu hakemlerin/editörlerin onayından geçen her makale için en az 2 alan hakemi atanmaktadır. Bu iki alan hakemi, ilgili bilim/anabilim dalında en az Dr. unvanına sahip uzman akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu iki hakemden 2 ret alan makale yazarına iade edilirken 2 kabul alan makale yayın sürecine alınır. Bunların dışında 1 ret 1 kabul alan makaleye üçüncü bir hakem daha atanır ve o hakemin kararına göre makalenin sürecine karar verilir. Makaleyle ilgili süreç bilgileri yazarlarla paylaşılmaktadır.
 9. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde hakem raporu sonucu yazar tarafından düzeltilen makale dergiye ulaşınca eğer hakem makaleyi ikinci kez görmek istiyorsa makale tekrar hakemlere Dergi sistemi üzerinden gönderilmekte ve hakemlerden tekrar onay beklenmektedir.
 10. Dergi sistemine eklenen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Sempozyum özet metin bildirileri ise, durumun makale içinde belirtilmesiyle yayınlanabilir. Tam metin olarak yayınlanan bildiriler etik kurallar dâhilinde yayına kabul edilmez.
 11. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında atıf yapılan eserler, alfabetik yazar soyadı sırasına göre baş harfleri hariç yazar soyadı ve adı küçük yazılmış bir şekilde düzenlenmelidir.
 12. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde hakemler editör ekip tarafından belirlenmekte ve sisteme eklenmektedir.
 13. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde hakem sürecini tamamlayan makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 14. Hakemlik süreci başlayan ve/veya yayına hazır olan makaleleri yazarları yayından çekemez.
 15. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makalelere yazar(lar)ın iletişim bilgileri ve ORCID ID numaraları (yazar kimlik numarası) eklenmektedir.
 16. YAZILAR, DERGİ SİSTEMİNE EKLENİRKEN AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜLERE GÖRE DÜZENLENMELİDİR:
 17. Etik Kurul izni gerektiren çalışmaların kararları sisteme yüklenmelidir. Yöntem kısmında belirtilip ayrıca makalenin ek kısmına kararın örneği eklenmelidir.
 18. Etik kurul izni gerektiren makalelerden 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir) ayrıca araştırma verileri 2020 öncesine ait olan ve dergiye 2020 yılında gönderilen çalışmalarda yazarın çalışma verilerinin 2020 yılı öncesine ait olduğunu yöntem kısmında belirtmesi koşuluyla bu makalelerden de etik rapor istenmemektedir.
 19. Dergiye gönderilen makaleler, editöryal süreç başlangıcında Turnitin, İntihal Net veya iThenticate benzerlik programı aracılığıyla kontrol edilmektedir. Benzerlik oranı %15’in üzerinde olan çalışmalar yayın sürecine alınmazlar.                                                                    
 20. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

SULTAN İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NE GÖNDERİLECEK KİTAP İNCELEMELERİNDE ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:

 • Kitap incelemeleri, kitap özetinden veya tanıtımından farklı bir içerikle kurgulanmaktadır. Kitap incelemeleri, analitik bir yaklaşımla kitabın temel tezini çözümleyerek ele alan bir yapıya sahip olmalıdır.
 • Kitabın bölümlerinin tanıtılması, yazar ve yayınevi hakkında kısa bilgilerin verilmesi, incelenen kitabın yazarın diğer yayınları arasındaki yerinin belirlenmesi ve kitabın alan yazına olan katkısının ne olduğunun açıklanması iyi bir kitap incelemesinin temel özellikleridir. Gönderilecek incelemelerde bu hususlar göz önüne alınmalıdır.
  • Kitap incelemesinde uzun alıntınlar ile inceleyen araştırmacıların görüşlerini içermeyen değerlendirmelerden uzak durulmalıdır. Kitabın temel konusu ve tezi, kitabın incelediği dönem, zaman ve kişiler gibi bilgiler, inceleyen araştırmacının yaklaşımı ile ortaya konulmalıdır.
  • Kitap incelemesi başlığı altında kitabı tanıtıcı bilgiler olan eser adı, yazar, yayım yılı, basım evi, baskı sayısı, ISNB numarası, kaç sayfa olduğu yazılmalıdır.