Etik İlkeler ve Yayın Politikası

SULTAN İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SİAD), ilmî bir çalışmanın oluşturulma ve yayınlanma süreçlerinde yazar, okuyucu, araştırmacı, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşların da sorumlu oldukları bazı etik kuralların dikkate alınmasını istemektedir. Bu kurallar sırasıyla şöyledir:

 

 

Yazarlar:

 

 1. Gönderilen yazılar özgün ve bilimsel nitelikte olmalıdır.

 

 1. Gönderilen yazılar akademik alanlara katkı sağlayacak özellikte olmalıdır, bu konudaki sorumluluk yazara aittir.

 

 1. Gönderilen yazıların dergi tarafından intihal taraması yapılacağından yazarların bu hususta oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

 1. Gönderilen yazının daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

 

 1. Çalışmada akademik katkısı olmayan kişiler ilave yazar olarak gösterilmemelidir.

 

 1. Yazıların atıf ve kaynakçası eksiksiz olmalıdır.

 

 1. Yazarlar, Yükseköğretim Kurulu’nun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almalıdır.

 

 

 

Hakemler:

 

 1. Hakemler, yazıları inceleme ve değerlendirme sürecinin öncesinde ve sonrasında gizlilik ilkesine dikkat etmelidirler.

 

 1. Hakemler değerlendirmeyi tarafsız ve eleştirel bir şekilde yapmalıdır.

 

 1. Hakemler değerlendirmede bulunurken sadece yazıların akademik yönden doğruluğunu dikkate almalı, yazıda ortaya koyulan düşüncenin kendisine uygun olup olmamasına bakmamalıdır.

 

 1. Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

 

 1. Hakem, raporları hazırlarken hakaret, küçümseme, şahsı hedef alan, itham içeren ifadelerden kaçınmalı, sadece metni esas alarak objektif ve ölçülü ifadeler kullanmalıdır.

 

 1. Hakemler, değerlendirme raporlarında net ifadeler kullanmalı, olumlu ya da olumsuz neticeyi gerekçeleriyle beraber ifade etmelidir.

 

 1. Hakemler, yazı hakkında olumsuz kanıya vardıkları ya da yazıya düzeltme verdikleri takdirde muhakkak “alternatif öneriler” sunmalıdırlar.

 

 1. Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmeli, aksi bir durumda değerlendirme yapamayacaklarını, makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.

 

 1. Hakemlerden birisinin olumlu diğerinin olumsuz değerlendirmesi durumunda, karar editöre aittir.

 

 

 

Editörler:

 

 1. Editörler bir makaleyi kabul ya da ret konusunda tüm sorumluluk ve yetkiye sahiptir.

 

 1. Editörler, kabul ya da reddedilen makaleler ile herhangi bir çıkar çatışması içinde olmamalıdır.

 

 1. Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.

 

 1. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal taraması yapılması editörün sorumluluğundadır.

 

 1. Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir.

 

 1. Editörler dergiye makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelemelidir.