Açık Erişim Politikası

Budapeşte Açık Erişim Girişimi

SULTAN İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SİAD), BUDAPEŞTE AÇIK ERİŞİM GİRİŞİMİ BEYANNAMESİNİ (BOAI) 08.10.2023 TARİHİNDE İMZALAMIŞTIR.

Bilimsel bilginin açık erişimli olarak kullanıcılara sunulması ilkesini benimseyen SULTAN İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SİAD)'ın tüm sayıları, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin aşağıda aktarılan açık erişim politikalarına uygun olarak internet üzerinden erişilebilir durumda olacaktır.

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/turkish-translation/

Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 01.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, ilk sayıdan itibaren yayınlanan derginin tüm içeriğinin açık erişimli olması gerektiğine karar vermiştir. Bu kararın bir sonucu olarak, telif hakkı ve lisans koşulları artık yayınlanan tüm içerikler için geçerlidir.

Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu 08.10.2023 tarihinde imzalamıştır.


http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation

“Açık Erişim”, hem Gratis hem de Libre Açık Erişimi kapsayan bir terimdir. 20 yıldan daha uzun bir süre önce Açık Erişim, herhangi bir fiyat eklenmeden ücretsiz olarak sunulan içerik anlamına geliyordu. Bu tür Açık Erişim, artık Ücretsiz Açık Erişim olarak anılmaktadır. Zamanla, açık erişim kavramı daha geniş çapta kabul görmeye başladıkça, kullanıcıların içerikle ne yapmasına izin verildiği konusunda daha net olmaya ihtiyaç duyuldu. Bu, kullanıcıların haklarının açıkça belirtilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bu tür Açık Erişim'in fiyat engeli yoktur ve en azından bazı izin engellerini ortadan kaldırır. Libre Açık Erişim olarak anılır. Yeniden kullanım için ticari kullanım, çeviri oluşturma vb. (örneğin altı farklı Creative Commons lisansında belirtildiği gibi) gibi farklı düzeylerde yeniden kullanım izinleri mevcuttur, farklı Libre Açık Erişim türleri de mevcuttur.
Yayıncı, Açık Erişim'in etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.

Derginin açık erişimli makaleleri, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.


Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.
Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.


Bunları yapmakta özgürsünüz:


1) Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
2) Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et


Aşağıdaki şartlar altında:
3) Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.


4) GayriTicari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Bu dergide yayınlanan makaleler OpenAIRE'de dijital olarak arşivlenir. OpenAIRE, bu erişim Arşiv Birimi'ni toplama, koruma ve sunma iznine sahiptir.

Dergimizde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.