Editör Kurulu

Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi  (SİAD)

e-ISSN: 3023-5820

Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi Adına Sahibi Meryem Betül ARI, Eskişehir / TÜRKİYE

 

Baş Editör

Prof. Dr. Ali Rıza Gül

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

argul@ogu.edu.tr / 0000-0002-5194-3223

 

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ÇINAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

aynur.cınar@ogu.edu.tr / 0000-0001-8576-7566

 

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp İNCE

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

eyup.ince@bilecik.edu.tr / 0000-0001-6194-2980

 

Yabancı Dil Editörleri

Dr. Mustafa TURAN

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRKİYE

mustafaturan7@gmail.com

 

Faris HOCAOĞLU

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRKİYE

hocaoglufaris@gmail.com / 0000-0002-7271-8420

 

Bilişim Danışmanı

Dr. Kerim SARIGÜL

Gazi Üniversitesi

 

Hukuk İşleri Sorumlusu

Av. M. Asaf GÜVEN

 

Sekreterya

Merve DEMİRALAY

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

dergisultan@gmail.com

 

Yönetim Merkezi Adresi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Web: https://sultandergi.com/

Elektronik Posta: dergisultan@gmail.com

 

ALAN EDİTÖR KURULU / SCİENCE EDITORIAL BOARD

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Tefsir ve Kıraat

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YETKİN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, TÜRKİYE

vedat.yetkin@bilecik.edu.tr / 0000-0002-6990-0037

 

İslam Tarihi ve Sanatları

Doç. Dr. Yaşar ÇOLAK

İbn Haldun Üniversitesi, TÜRKİYE

yasar.colak@ihu.edu.tr / 0000-0002-7932-6155

 

Tasavvuf

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp İNCE

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

eyup.ince@bilecik.edu.tr / 0000-0001-6194-2980

 

Hadis

Murat MİRZAOĞLU

Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE

murat.mirzaoglu@hotmail.com / 0000-0003-3763-7526

 

İslam Mezhepleri Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Metin AVCI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

avcimetin67@hotmail.com / 0000-0002-8651-0321

 

 Kelam

Arş. Gör. Dr. Meryem ÖZDEMİR KARDAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

meryem.kardas@ogu.edu.tr / 0000-0003-1493-3402

 

Arap Dili ve Belagati

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ERTAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

maremer@hotmail.com / 0000-0002-3179-3985

 

İslam Hukuku ve İktisadı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAZAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

fhhazar@gmail.com / 0000-0002-0780-1877

 

Dinler Tarihi 

Dr. Harun CEYLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜRKİYE

hceylan0678@gmail.com / 0000-0002-9802-7476

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Din Sosyolojisi

Dr. Ensar GÖÇMEZ

Milli Eğitim Bakanlığı / TÜRKİYE

ensargocmez@yahoo.com / 0009-0008-7868-3506

 

Felsefe

Dr. Mustafa TURAN

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRKİYE

mustafaturan7@gmail.com / 0000-0002-1792-5494

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU / SCIENTIFIC BOARD & ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Abdulmutalip ARPA

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/ TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Ahmet Gündüz

Harran Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Erkin MUSURMANOV

Semerkant Devlet Üniversitesi / ÖZBEKİSTAN

 

Prof. Dr. Hasan ÖZALP

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Kalamkas KALYBAEVA

Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi / KAZAKİSTAN

 

Prof. Dr. Kamil SARITAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Mahmut ÇINAR

GAÜN Azez / SYRIA

 

Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ

İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Prof. Dr. Necati ENGEÇ

South Carolina State University / USA

 

Prof. Dr. Ziya YILMAZER

Marmara Üniversitesi /TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Şırnak Üniversitesi /TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Bahattin KELEŞ

Şırnak Üniversitesi/ TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Fevzi RENÇBER

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Halit Yeşilmen

Artuklu Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Ioan DURA

Romanya Ovidius Üniversitesi / ROMANYA

 

Doç. Dr. İsmet TUNÇ

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Kadri Önemli

Harran Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Kasım Ertaş

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. M. Sait Uzundağ

Adıyaman Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Mehmet Şükrü Özkan

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Mehmet Zeki Uyanık

Mersin Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Mustafa Öztoprak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Nurullah Agitoğlu

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Sevim ARSLAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yaşar Acat

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yaşar ÇOLAK

İbn Haldun University, TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yılmaz CEYLAN

Muş Alparslan Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulbaki DENİZ

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad ALHUSSEIN

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Anas Mohammad Sharıf TAHIR TAHIR

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Didar SHAUYENOV

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi / KAZAKİSTAN

 

Dr. Ensar GÖÇMEZ

Milli Eğitim Bakanlığı / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Erşahin Ahmet AYHÜN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan MAÇİN

Adıyaman Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZALP

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin AVCI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat MİRZAOĞLU

Bartın Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ERTAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Reşit VAROL

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Osman Bilen

Millî Eğitim Bakanlığı / TÜRKİYE

 

Pr. Asist. Dr. Valentin ILİE

Bükreş Üniversitesi / ROMANYA

 

Dr. Seyfettin İLİTER

Serbest Araştırmacı / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup AKYÜREK

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ARI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Yunus İBRAHİMOĞLU

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynelabidin HÜSEYNİ

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Zhakhangir NURMATOV

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi / KAZAKİSTAN

 

YAYIN KURULU / REVIEW EDITORIAL BOARD

 

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yaşar ÇOLAK

İbn Haldun Üniversitesi, TÜRKİYE

 

Doç. Dr. Yılmaz CEYLAN

Muş Alparslan Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Eyüp İNCE
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

Dr. Murat MİRZAOĞLU

Bartın Üniversitesi, Bartın, TÜRKİYE

 

Dr. Yakup AKYÜREK

Şırnak Üniversitesi / TÜRKİYE

 

Dr. Yılmaz ARI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE