İntihal Politikası

SİAD'a gönderilen makalelerde intihal denetimi Turnitin, İntihal Net veya iThenticate programlardan alınarak gerçekleştirilir. Her makalede ortaya çıkan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her makale için intihal raporu (Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması/Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Özintihal”veya ”Yinelenen yayın”yapması) ışığında nihai kararını verir.

İntihal denetiminde SİAD, benzerlik oranını tek bir temelde sınırlamıştır:

Benzerlik oranı tam metin için % 15'in üzerinde olmamalıdır.