Amaç ve Kapsam

Amaç: Sosyal bilimler, insanlığın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için bilimsel ve toplumsal bir sorumluluk taşımaktadır. İlahiyat ise, hem İslam düşüncesinin hem de evrensel düşünce birikiminin yansıtılması ve paylaşılması için önemli bir araştırma alanıdır. Dergimiz, bu iki alanda da nitelikli ve orijinal çalışmalar yayınlayarak, bilimin inşa ve ihya edici gücünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dergimiz, İslam düşüncesinden ilham alan felsefe, tarih, coğrafya, bilim, sanat, estetik, edebiyat gibi disiplinler arası çalışmalara da yer vermeyi hedeflemektedir.

 

Kapsam: Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Türkçe ve İngilizce olarak özgün makale, derleme, çeviri, kitap tanıtım ve eleştiri, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtım yazıları yayınlamaktadır. Dergimiz, şu konu başlıklarını kapsamaktadır: Kur’an Araştırmaları, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Eğitimi, Tasavvuf, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Dinler Tarihi, Düşünce Akımları.